Informatie over Praktijk Dijkstra

Praktijk Dijkstra is een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie in Nieuwkoop. Er wordt hoofdzakelijk hulpverlening binnen de generalistische basis GGZ geboden. De meeste vormen van hulp vallen binnen de jeugdwet en worden vergoed.

Op verwijzing van uw huisarts, een (jeugd)arts of het jeugd- en gezinsteam binnen de regio kunt u zich aanmelden. De hulp wordt in veel gevallen vergoed door de gemeente. De praktijk heeft een contract met de regio Holland Rijnland waar de volgende 11 gemeenten bij horen: Nieuwkoop, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Daarnaast werkt Praktijk Dijkstra binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem vanaf 2018 samen met Go! voor jeugd. Zij zijn in deze gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Go! voor jeugd kan verwijzen naar Praktijk Dijkstra voor psychologische diagnostiek en behandeling binnen de basis GGZ.

Marjanne Dijkstra-le Clercq

Ik ben in 1997 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, richting ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Mijn scriptie (over de toepasbaarheid van de intelligentietest SON-R 5 ½ – 17) heb ik geschreven op basis van een onderzoeksstage in Lima, Perú.

Na mijn studie heb ik een eenjarige postdoctorale stage gedaan in het buitenland; in Indonesië. Daar ben ik als stagepsycholoog werkzaam geweest binnen het RSUP (Algemeen medisch centrum) Dr. Sardjito en PPPTKA (een multidisciplinair eerstelijns assessment centrum voor kinderen); beiden in Yogyakarta (Midden-Java).

Na wat tijdelijke invalbanen in de jeugdzorg en de ambulante jeugd GGZ ben ik in 2000 begonnen als ZZP-er binnen de Eerstelijns Psychologen Praktijk Ter Aar, waar ik samen met drie collega’s 16 jaar lang met veel plezier heb gewerkt. Ik heb mij in deze periode verder bekwaamd in mijn vak door het volgen van diverse soorten nascholing, supervisie en intervisie, vakliteratuur en vooral ook door veel ervaring op te doen.

Mijn interesse- en kennisgebieden zijn: hoogbegaafdheid, rouw en verlieservaringen bij kinderen, ADHD, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness based cognitive therapy, schrijftherapie en traumagerelateerde klachten. Daarnaast doe ik veel inspiratie en ervaring op bij mijn eigen kinderen en het moederschap en leer ik nog steeds veel van alle kinderen en hun ouders die in mijn praktijk komen. Sinds 2016 ben ik supervisor voor het registratietraject voor kinder- en jeugdpsychologen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

In 2016 ben ik mijn eigen praktijk in Nieuwkoop begonnen: Praktijk Dijkstra. Een uitdaging waar ik langzaam naar toe gegroeid ben. In mijn eigen praktijk hoop ik nog lang met veel plezier mijn werk met kinderen en jongeren voort te kunnen zetten en mijzelf daarin verder te ontwikkelen.

Kwaliteit en beroepscode

De kwaliteit binnen mijn praktijk wordt allereerst gewaarborgd doordat ik mijn kennis op mijn vakgebied goed bijhoud door het lezen van vakliteratuur, bij- en nascholing, intervisie en soms supervisie en/of leertherapie.

Verder ben ik door mijn registraties als kinder- en jeugdpsycholoog bij zowel het Nederlands Instituut van Psychologen als het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd aangesloten bij een klachtenregeling en val ik onder het tuchtrecht. Ik houd mij in mijn werk aan de beroepsethische codes voor psychologen zoals opgesteld door het NIP. Deze kunt u terugvinden via deze link op de website van het NIP.

Samenwerking

De praktijk is aangesloten bij het AKJnetwerk een netwerk van kinder- en jeugdhulpverleners in de regio Alphen aan den Rijn en omstreken. Hierin werken wij samen aan een gezamenlijk hulpverleningsaanbod en leren we van en met elkaar. Ook bestaat de mogelijkheid om onderling door te verwijzen, omdat ieder zijn eigen deskundigheid heeft.